fbpx
Ring oss! 019-20 73 30

Bra ska bli ännu bättre!

Ett mycket högt och bra Nöjd Kund Index, NKI. Och en rad förslag på möjliga förbättringar.
– Väldigt positivt, både resultatet och att vi fått uppslag på hur vi kan bli ännu bättre, säger Peter Eriksson, VD på WER.

I vintras beslutade WER att göra en NKI-undersökning och uppdraget gick till Strateg Marknadsföring.

– Det är sak att tro och en annan sak att veta vad kunderna tycker och känner för WER, fortsätter Peter Eriksson.

Först samlades WER-kunder på ett handfull platser i Sverige och olika frågeställningar mejslades fram. Det resulterade i en enkät som gick ut till samtliga kunder.

När svaren analyserats fick WER ett NKI på 83.

– Det är en mycket bra siffra. Man kan säga att 75 är godkänt och att 80 är bra, säger Stina Nilsson, projektledare på Strateg.

Förbättringar

Många kunder är bland annat nöjda med bemötandet som WER ger vid service och reklamation, leveranssäkerhet och produktutbudet. Även de aktiva säljarna fick beröm, men det finns önskemål om fler bokade möten med tid för information om produkterna och kundnyttan med dem.

– Det har vi redan tagit fasta på, säger Peter Eriksson och pekar på några andra förbättringsåtgärder som kunderna föreslagit och som ska genomföras.

– I vår marknadsföring ska vi ha mer fokus på fakta om produkterna och argumentera fördelarna tydligare. Och vid lansering av nya verktyg ska vi även erbjuda demonstrationsverktyg till ett rabatterat pris.

Peter Eriksson ser inte den genomförda NKI-undersökningen som en isolerad företeelse. Det är istället början på ett kundorienterat utvecklingsarbete.

– Ja, tanken är att fortsätta med den här typen av undersökningar och lyssna på våra kunder.