fbpx
Ring oss! 019-20 73 30

Pressmeddelande: Tool Monitoring System är här!

Det norska företag NAS, Nordic Automation Systems AS, som jobbar med lösningar för industriell automation lanserar nu ett övervakningssystem TMS, Tool Monitoring System™, för handhållna trycklufts- och elverktyg genom generalagenten WER-agenturer ab. Systemet samlar t ex in data om verktygens driftstid, luft- eller energiförbrukning och vibrationsnivåer. TMS är utvecklat för verksamheter som använder sig av handhållna verktyg och önskar en bättre överblick av sin verktygspark och data om hur man kan optimera den.

En liten sensor ansluts till verktyget, till tryckluftsverktyg i form av en maskinnippel och till elverktyg som en clip-on runt strömsladden. Sensorn kommer laddad med ett batteri med en livslängd på upp till 2 år. All data som registreras av sensorn skickas trådlöst till en mottagarenhet och upp i kundportalen TMS SecureCloud™. I portalen får man tillgång till detaljerad information om verktygens användning, vem som har använt verktyget, hur länge har verktyget använts, etc. för att enkelt kunna identifiera problem- och utvecklingsområden. Rapporteringen från TMS™ kan även skräddarsys för att passa det specifika företagets informationsbehov.

Ur arbetsmiljösynpunkt så är möjligheten att kontrollera hur mycket vibrationer varje enskild användare utsätts för viktig för att minimera riskerna för HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome), i dagligt tal vita fingrar. HAVS är en kombination av kärl- och nervskador som ofta drabbar dem som regelbundet använder vibrerande verktyg och som kan ge permanenta skador. HAVS byggs upp över tiden och börjar oftast märkas som avdomnad i fingrarna. Med fortsatt vibrationsexponering blir sedan fingertopparna vita ofta i samband med kyla. TMS™ håller koll på hur mycket vibrationer som varje individuell användare utsätts för och varnar när vibrationsvärdet överstiger rekommenderade värden.

TMS™ kan även ställas in för att övervaka underhåll av verktyg, enligt användarens önskemål, för att säkerställa verktygets livslängd. Det kan både vara i smått och stort, allt från byte av mekaniska delar till rengöring och smörjning. Inför schemalagt underhåll så skickar TMS™ ut ett meddelande till ansvarig om vilken åtgärd som skall vidtas.

Överblick av luft- och elkonsumtion och driftstid ger företaget bättre möjligheter att utvärdera hur kostnadseffektiva olika verktyg är. Data om driftstid ger företaget bättre underlag att fatta beslut om hur man kan optimera sin produktion.

Nordic Automation Systems ide med utvecklandet av TMS™ kom sig av den egna verksamhetens användning av tryckluftsdrivna verktyg och målet var att få en överblick av vilka verktyg som användes, vilka verktyg var mest effektiva, hur mycket luft förbrukas vid användning, paketerat i ett användarvänligt gränssnitt. En lösning som denna stod inte att finna på marknaden vilket gjorde produktutvecklandet till en intressant utmaning. Till sist, företag skall vara medvetna om riskerna med HAVS i miljöer med vibrerande verktyg och kunna garantera anställda en säker arbetsmiljö.

Generalagent för NAS och Tool Monitoring Systems™ i Sverige är WER-agenturer ab i Örebro. Tele 019-207330, e-post info@wer.se. Eventuella frågor besvaras av Pontus Eriksson.