fbpx
Ring oss! 019-20 73 30

Allmänna tävlingsregler

 1.  De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
 3. Ansvarig för tävlingen är: WER-agenturer ab, Org.Nr.: 556131-1829, 702 27 Örebro, nedan benämnd som WER
 4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 6. Vinnarna utses, om ej annat anges , av en jury bestående av WER’s representanter.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev, e-post eller messenger. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 9. WER tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till WER. WER tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 10. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till WER. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att WER får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom WER’s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 11. WER förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om WER bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.
 12. Anställda vid WER eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 13. WER tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till WER. WER tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.